ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ / Informacje dla obywateli Ukrainy

 

 1. ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір перебувати на території Республіки Польща, його перебування вважається законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

 1. ОФОРМЛЕННЯ НОМЕРУ PESEL

Для присвоєння номера PESEL необхідно подати заяву до Управління ґміни Забежів – Відділ цивільних справ – Zabierzów, ul. Rynek 1.

 1. ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА У РОЗМІНІ 300 зл

Громадянин України, який законно проживає на території Польщі відповідно до  Закону від 9 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначена для проживання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, гігієну та житло. Щоб подати заявку на цю пільгу, ви повинні мати номер PESEL.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати до Комунального центру соціального забезпечення в Забежові за адресою: Zabierzów, ul. Cmentarna 2

Додаткова інформація польською мовою: тел. (12) 285 14 13; електронна пошта: sekretariat@gopszabierzow.pl

Інформація, допомога з перекладом в адміністрації українською мовою: 880 637 886, електронна пошта: hanna@gopszabierzow.pl

 1. Оформлення банківского рахунку в Польщі

При наявності номеру PESEL для оформлення та отримання всіх інших грошових виплат (виплати на сім’ю, щомісячна виплата на дитину 500+, тощо) найкраще оформити банківский рахунок в польщі та вказувати його при заповненні заяв на данні виплати. Ви маєте право і можливість вибрати будь-який банк.

 1. ВИПЛАТИ 500+, ДОБРИЙ СТАРТ ТА СІМЕЙНИЙ КАПІТАЛ

Громадяни України, які легально проживають у Польщі відповідно до положень Закону від 9 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, мають право на освітню пільгу (500+),  добрий старт, сімейний капітал, якщо вони проживають з дітьми в Польщі, згідно законом, без необхідності мати прописку з анотацією «доступ до ринку праці».

Оплатою вищезазначеного пільгами займається Установа соціального страхування – www.zus.pl

 1. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ

Громадяни України, які легально проживають у Польщі відповідно до положень Закону від 9 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, які перебувають у складній життєвій ситуації та відповідають визначеному критерію доходу. в Законі про соціальну допомогу (776,00 злотих для самотньої особи, 600,00 злотих на особу в сім’ї), вони можуть скористатися пільгами соціальної допомоги – готівковою та безготівковою.

Заяву на отримання матеріальної допомоги можна подати в Гмінному центрі соціального забезпечення в Забежові за адресою: Zabierzów, ul. Cmentarna 2

Додаткова інформація польською мовою: тел. (12) 285 14 13; електронна пошта: sekretariat@gopszabierzow.pl

 1. Виплати на сім’ю

Громадяни України, які на законних підставах перебувають у Польщі відповідно до положень Закону від 9 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, мають право отримувати виплати на сім’ю згідно закону, без необхідно мати прописку з анотацією «доступ на ринок праці».

Заяву на отримання сімейної допомоги можна подати до міського центру соціального захисту в Забєжові за адресою: Zabierzów, ul. Cmentarna 2

Додаткова інформація польською мовою: тел. (12) 285 14 13; електронна пошта: sekretariat@gopszabierzow.pl

 1. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Громадяни України можуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою. Особ заінтересованих просимо зателефонувати +48-880-637-886 (українська мова)

 1. Клуб Senior+

Клуб Senior + у Забежові запрошує дорослих і дітей на заходи між поколіннями. В клубі проводяться різні майстер-класи, заняття та спільні прогулянки.

Понеділок, середа та п’ятниця з 9:00 до 13:00.

Додатково надаємо:

2 комп’ютери з доступом до Інтернету з можливістю друкування та сканування,

можливість виготовлення прикрас з паперу, настільні ігори, пазли,

для людей, які вміють шити, можливість використання швейної машини (з 11:00)

 


 

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

 1. LEGALNY POBYT

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

 1. NADANIE NUMERU PESEL

W celu nadania numeru PESEL należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Zabierzów – Wydział Spraw Obywatelskich – Zabierzów, ul. Rynek 1.

 1. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  Aby złożyć wniosek o to świadczenie, należy mieć nadany numer PESEL.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Dodatkowe informacje w języku polskim: tel. (12) 285 14 13; e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl

Informacja z tłumaczem w języku ukraińskim: tel. 880 637 886; e-mail: hanna@gopszabierzow.pl

 1. Konto bankowe w Polsce

Jeśli posiadasz numer PESEL do złożeniu wniosków i otrzymywania wszelkich innych świadczeń (rodzinne, miesięczny zasiłek na dziecko 500+ itp.), najlepiej założyć konto w banku w Polsce i wskazać go podczas wypełniania wniosków o te świadczenia. Masz prawo i możliwość wyboru dowolnego banku. 

 1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIE DOBRY START I RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkują wraz z dziećmi w Polsce, zgodnie z odrębnymi przepisami, bez konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wypłatą ww. świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl

 1. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600,00 zł dla osoby w rodzinie), mogą korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej – pieniężnych i niepieniężnych.

Wnioski o pomoc finansową można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 tel. (12) 285 14 13; e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl

 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych zgodnie z odrębnymi przepisami, bez konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2 tel. (12) 285 14 13 wew. 22; e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl

 1. POMOC PSYCHOLOGICZNA

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Osób zainteresowanych proszę dzwonić +48-880-637-886

 1. Klub Senior+

Klub Senior+ w Zabierzowie zaprasza  dorosłych i dzieci  na zajęcia  międzypokoleniowe. Klub prowadzi różnego rodzaju warsztaty, zajęcia i oferuje wspólne spacery oraz wyciecki.

Poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 do 13:00

Dodatkowo zapewniamy:

 • 2 komputery z dostępem do internetu z opcją drukowania i skanowania,
 • możliwość wykonywania dekoracji z papieru , gry planszowe, układanie puzzli,
 • dla osób szyjących na maszynie możliwość skorzystania z maszyny do szycia (od godz. 11:00)

 

Możesz również polubić…

Skip to content