Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych

W dniu 07.07.2017 r. Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie 500+. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Jak zapewnia MRPiPS, zmiany w programie „Rodzina 500+” wpłyną na likwidację nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

W gminie Zabierzów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz  funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski  można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.

Prawo do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. Natomiast prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków ustalane jest na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

Nowe formularze będą dostępne na stronie internetowej GOPS po zakończeniu procesu legislacyjnego w tej sprawie. GOPS przygotował też instrukcję ułatwiającą wypełnianie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 25 lipca 2017

    […] Źródło: Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych – Gminny Ośrodek … […]

Skip to content