„Aktywny samorząd” – program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiat Krakowski realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Nabór wniosków prowadzany jest elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (semestr letni) od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 (semestr zimowy) od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r.

Informacje o programie „Aktywny samorząd” na stronie PCPR

Informacje o programie „Aktywny samorząd” na stronie PFRON

Możesz również polubić…

Skip to content