Apel o szczególną uwagę w sezonie zimowym!

Okres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji intensyfikują wizyty w miejscach zamieszkania osób szczególnie narażonych na niekorzystne warunki pogodowe, tj. mieszkających w domach lub pomieszczeniach mieszkalnych nie dających pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał, dopłatę do mediów czy też pomoc ukierunkowaną na zakup odpowiedniej żywności. Udzielenie takiego wsparcia jest poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzeniem dokumentacji  o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnione są osoby, których miesięczny dochód  na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł a w przypadku osób samotnych – 634,00 zł. Natomiast w ramach programu pomocy w zakresie dożywiania wsparcie na zakup żywności mogą otrzymać osoby o miesięcznym dochodzie nie wyższym niż 771 zł na osobę w rodzinie lub 951 zł w przypadku osób samotnych.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy chciałem zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji. Wszelkie sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie – tel. 12 285-14-13 lub 660 479 465
  • Komisariat Policji w Zabierzowie – tel. 12 258-03-50

                Stanisław Myjak
Kierownik GOPS w Zabierzowie

pomoc

Możesz także zobaczyć...

Skip to content