Autor: Jolanta Pauli

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu  członków rodzin lub opiekunów sprawujących...

Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy w 2022 r.

28 stycznia 2022 r. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr XXXV/404/22 przyjęła Program Osłonowy dla osób, które przeprowadzą trwałą zmianę systemu opartego na paliwie stałym na system gazowy. Okres realizacji programu obejmuje 2022 rok. Jego...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+. Ważne strony internetowe: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 – informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny...

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia...

Skip to content