Bon energetyczny – jednorazowe świadczenie pieniężne

Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym zostało wprowadzone nowe jednorazowe świadczenie.
Wsparcie będą mogły otrzymać osoby, których przeciętny miesięczny dochód za 2023 r. nie przekroczył wskazanego w ustawie progu, tj.:
– 2500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 1700 zł na osobę dla oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekroczyła kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny będzie przysługiwał w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą dochód został przekroczony. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, i będzie wynosić:
– 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne), o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:
– 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.
Mieszkańcy gminy Zabierzów będą mogli składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Do pobrania: wniosek o wypłatę bonu energetycznego

Możesz również polubić…

Skip to content