Kategoria: Świadczenia rodzinne

Załatwianie spraw drogą elektroniczną – komunikat

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do ośrodków pomocy społecznej komunikat z wykazem spraw, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz wykaz banków wraz z informacją o...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, działając na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Zmiany w polityce informacyjnej dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

W nawiązaniu do artykułu z dnia 4 stycznia 2018 roku zatytułowanego „Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych” informujemy iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wdraża nowe zasady współpracy...

Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Od stycznia bieżącego roku zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego przejął Wojewoda Małopolski. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców...

Wzory formularzy oraz instrukcja wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są już dostępne nowe formularze wniosków. Prowadzone są również prace związane z  dostosowaniem systemów informatycznych do najnowszych zmian w przepisach. Dlatego też od dnia 30 lipca...

Skip to content