Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

W dniu 15 grudnia 2022 r.  Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jej głównym celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych na poziomie z 2022 r. Ustawa wprowadza też mechanizm polegający na refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy.

Do zwrotu kwoty odpowiadającej podatkowi VAT jest uprawniona osoba, która wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł w przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o zwrot kwoty podatku VAT  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie później niż do 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych .

Do wniosku trzeba będzie musiał załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie gazu obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

Ulotka informacyjna (wypełnianie wniosku krok po kroku)

Możesz również polubić…

Skip to content