Dzień Ofiar Przestępstw w PKDP

W związku z otrzymaną prośbą przekazujemy do wiadomości pismo z Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego dotyczące wsparcia telefonicznego osób pokrzywdzonych.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie https://pkdp.gov.pl/dzien-ofiar-przestepstw/

Możesz także zobaczyć...

Skip to content