Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – zmiana wzoru wniosku

W dniu 3 maja 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2023, poz.838).

Do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia wraz z załącznikiem (karta osoby przyjętej do zakwaterowania)

 

 

Możesz również polubić…

Skip to content