Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie. Świadczenie udzielane jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewniania  zakwaterowania i wyżywienia na okres nie dłuższy niż 60 dni.

Zatem, w zakresie przyznawania świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia istotne jest posiadanie informacji nt. daty przekroczenia granicy przez obywatelka Ukrainy. Świadczenie przysługuje podmiotowi/osobie fizycznej za każdą osobę, której udzielana jest pomoc w zakresie  zakwaterowania i wyżywienia.

W dniu 5 kwietnia br. Wojewoda przekazał samorządom informację, że wstępnie zakłada się możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia o kolejne 30 dni, ale tylko w szczególnych przypadkach dotyczących przyjmowania osób:
– po 75 roku życia;
– niesamodzielnych, wymagających całkowitej pomocy innych osób w funkcjonowaniu ze względu na zły stan zdrowia – na podstawie przetłumaczonego dokumentu  (np. orzeczenia);
– wymagających rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym – na podstawie karty informacyjnej leczenia.

Wojewoda nie przewiduje wykorzystania uprawnienia do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w przypadku grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Nie jest również przewidziane wydawanie przez Wojewodę indywidualnych zgód na podwyższenia kwoty świadczenia.

Możesz także zobaczyć...

Skip to content