Informacja dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie. Świadczenie udzielane jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewniania  zakwaterowania i wyżywienia na okres nie dłuższy niż 60 dni (120 dni – po zmianie przepisów).

Zatem, w zakresie przyznawania świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia istotne jest posiadanie informacji nt. daty przekroczenia granicy przez obywatelka Ukrainy. Świadczenie przysługuje podmiotowi/osobie fizycznej za każdą osobę, której udzielana jest pomoc w zakresie  zakwaterowania i wyżywienia.

Wojewoda nie przewiduje wykorzystania uprawnienia do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w przypadku grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Nie jest również przewidziane wydawanie przez Wojewodę indywidualnych zgód na podwyższenia kwoty świadczenia.

Możesz również polubić…

Skip to content