Informacja dla świadczeniobiorców programu „Rodzina 500 plus”

W nowym okresie zasiłkowym tj. 2018/2019 ogólne zasady związane z wypłatą świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko będzie przyznawane niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Informujemy, iż wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. przez internet za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek można będzie złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Złożenie wniosku po 31 października będzie się wiązało z przyznaniem świadczenia od miesiąca, w którym zostanie on przyjęty.

Możesz również polubić…

Skip to content