Informacja dotycząca wypłat świadczeń dotychczas realizowanych w kasie UG Zabierzów

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. Kasa Urzędu Gminy Zabierzów jest zamknięta. Z uwagi na ten fakt wypłata świadczeń wychowawczych (500+),  świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej w bieżącym miesiącu, dla osób, które jako formę wypłaty wskazały odbiór w punkcie kasowym, nastąpi przekazem pocztowym.

Ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo jak długo potrwa, wnioskodawcy, którzy chcieliby od miesiąca kwietnia 2020 r. zmienić formę wypłaty z odbioru w punkcie kasowym na przelew bankowy, proszeni są o wypełnienie zamieszczonego poniżej druku oświadczenia. Uzupełnione i podpisane oświadczenie można wrzucić do Skrzynki Podawczej ustawionej przy wejściu do Ośrodka w godzinach pracy lub zeskanować i przesłać na adres mailowy gops@zabierzow.org.pl .

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ

Możesz również polubić…

Skip to content