Informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500+” w Zabierzowie

rodzina_500+Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W Gminie Zabierzów wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. Elektroniczną wersję wniosku (e-wniosek) będzie można przekazać za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski będzie można przesyłać i składać od dnia 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Od dnia 1 marca br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie

będzie czynna specjalna INFOLINIA.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16,

pod numerem telefonu 12 285 19 16

będzie można uzyskać informacje dotyczące Programu

Możliwe jest także kierowanie zapytań za pomocą oficjalnych środków telekomunikacyjnych, takich jak: e-mail (gops@zabierzow.org.pl) czy e-puap.

 


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Najczęściej zadawane pytania (plik na bieżąco aktualizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)

Informator Rodzina 500+

Informator skrócony RODZINA 500+

Możesz również polubić…

Skip to content