Informacje na temat składania wniosków o świadczenie Dobry Start (300+), świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie  przy ul. Cmentarna 2 w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.

Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. świadczenie zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Osoby, które mają ustalone prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, również składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

Od 1 października 2019 r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, będzie to kwota 800,00 zł dochodu netto na osobę w rodzinie.

Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian czyli od 1 lipca wnioski w formie elektronicznej natomiast wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia w siedzibie Ośrodka.

Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy są dostępne na stronie Ośrodka w zakładkach – dokumenty do pobrania:
* świadczenie wychowawcze (500+)
* świadczenie Dobry Start (300+)
* świadczenia rodzinne
* fundusz alimentacyjny


Możesz również polubić…

Skip to content