Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy / ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА У РОЗМІНІ 300 зл

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, w godzinach otwarcia: poniedziałek w godz. 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.  

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


ОДНОРАЗОВА ВИПЛАТА У РОЗМІНІ 300 зл

Громадянин України, який законно проживає на території Польщі відповідно до  Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначена для проживання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, гігієну та житло.

Отримати грошову допомогу  можуть українці, які приїхали в Польщу після 24.02.2022 р. і залишились в Польщі.

Щоб подати заявку на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих, ви повинні мати номер PESEL.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати до Комунального центру соціального забезпечення в Забежові за адресою: Zabierzów, ul. Cmentarna 2 в понеділок в годинах 9:00-17:00, від вторки до п’ятниці від 8:00 до 16:00.

Заяву може скласти повнолітня особа, законний або фактични опікун дитини, людина з довіренність.

Додаткова інформація польською мовою: тел. (12) 285 14 13;

електронна пошта: sekretariat@gopszabierzow.pl

Інформація українською: тел.880 637 886;

електронна пошта: hanna@gopszabierzow.pl

Możesz również polubić…

Skip to content