Klub Senior+ w Zabierzowie wznawia działalność

Zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego  z dnia 21 maja 2020 r. Klub Senior+ w Zabierzowie wznawia działalność. W związku z obowiązującym stanem epidemii organizacja zajęć od 29 maja 2020 r. ulegnie zmianie.

W dniach 25 -28 maja 2019 Kierownik Klubu p. Jadwiga Kalemba  pełni dyżur telefoniczny (696 836 747). Indywidualny kontakt w sprawach związanych z działalnością Klubu możliwy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 2.

Od 29 maja 2020 r. planowane są zajęcia w siedzibie Klubu. Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek wsparcia dziennego zajęcia odbywać się będą w małych, kilkuosobowych grupach z jedną osobą prowadzącą według następującego harmonogramu:

  • Poniedziałki p. Beata Jarema prowadzi zajęcia od godz. 9:00;
  • Wtorki p. Antonina Kodura prowadzi zajęcia od godz. 9:00;
  • Piątki p. Jadwiga Kalemba prowadzi zajęcia od godz. 9:00.

Zajęcia ruchowe z rehabilitantami zostaną wznowione w terminie późniejszym.

Podczas zajęć zostaną zapewnione środki do dezynfekcji.

Możesz również polubić…

Skip to content