Klub Senior + w Zabierzowie

Gmina Zabierzów zyskała nowe miejsce, w którym mieszkańcy powyżej 60 roku życia będą mogli spędzać aktywnie wolny czas. 20 grudnia 2018 r. o godz. 12 został uroczyście otwarty „Klub Senior +”, na którego powstanie gmina pozyskała środki finansowe w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior +”. Klub mieszczący się przy ul. Kolejowej 11 w Zabierzowie na I piętrze będzie dostępny  od stycznia 2019 r.  dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

W wyremontowanych i wyposażonych ze środków Programu oraz gminy Zabierzów pomieszczeniach seniorzy skorzystają przestronnej sali spotkań, która będzie centralnym miejscem Klubu oraz salki komputerowej i biblioteczki.  Działalność Klubu skoncentrowana będzie na zapewnieniu tak potrzebnej w okresie „jesieni życia” rehabilitacji ruchowej. Służyć temu będzie zakupiony dotychczas sprzęt rehabilitacyjny oraz grupowe i indywidualne zajęcia usprawniające prowadzone przez rehabilitanta.

Placówka będzie czynna  przez 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (w godz. od 10.00 do 14.00) od 7 stycznia 2019 r., oferując seniorom:

  • zajęcia rehabilitacyjne
  • warsztaty, spotkania tematyczne, wykłady
  • aktywne spędzanie czasu wolnego /spacery, wycieczki/
  • dostęp do komputera, drukarki
  • książki i gry towarzyskie
  • poczęstunek

Klub Senior + będzie działał w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Koordynatorem Klubu jest p. Jadwiga Kalemba (kontakt w sprawach związanych z działalnością Klubu: tel. 696 836 747, e-mail: j.kalemba@zabierzow.org.pl)

Możesz również polubić…

Skip to content