Konsultacje Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w porozumieniu z Wójtem Gminy Zabierzów zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2020-2022”,

Konsultacje społeczne to czas, aby mieszkańcy gminy Zabierzów, mogli zgłaszać swoje uwagi i wypowiedzieć się na temat projektu.

Projekt Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2020-2022

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 18.11.2019 r. do dnia 02.12.2019 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Wójta oraz Rady Gminy.
Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: gops@zabierzow.org.pl lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2017 -2019”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów lub
  • złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Zabierzów.

 Pliki do pobrania:

  1. Projekt Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2020 -2022
  2. Formularz zgłaszania uwag

Możesz również polubić…

Skip to content