LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 500+ I DOBRY START

W okresie od 1 lipca do 8 sierpnia br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wpłynęło 2817 wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ oraz 1870 wniosków o świadczenie Dobry Start.

Wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego można składać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 września 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w lipcu i sierpniu br. nastąpi do 31 października 2019 r. Natomiast wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w kolejnych miesiącach nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wnioski w programie Dobry Start można składać, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, do 30 listopada br. Ustalenie prawa do  świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wypłata świadczeń w oparciu o wniosku złożone w lipcu i sierpniu br. nastąpi do 30 września 2019 r.

Możesz również polubić…

Skip to content