Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu. Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Działania projektowe skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy;
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osób zamieszkujących na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki;
 • osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

W ramach projektu organizowane są: 

 • warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
 • warsztaty komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie
 • bony na usługi zdrowotno-społeczne
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy

 Informacji dotyczących rekrutacji udziela: 

Biuro Projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (V piętro, pokój 503) tel. 12 619 84 54, 518 299 008, e-mail: mmadyda@wup-krakow.pl; mhebda@wup-krakow.pl

Możesz również polubić…

Skip to content