NABÓR KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w związku z realizacją Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 zaprasza osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, które spełniają wymogi formalne, do składania aplikacji w siedzibie GOPS Zabierzów, ul. Cmentarna 2 lub na adres mailowy sekretariat@gopszabierzow.pl

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoba wskazana przez uczestnika Programu – osobę niepełnosprawną.

Możesz również polubić…

Skip to content