Nieodpłatna pomoc prawna w Zabierzowie

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn. zm.):

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponosić kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt Radców Prawnych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zabierzów (Rynek 1, 32-080 Zabierzów).

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 w pokoju nr 0.11.

 Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 576 058 217 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00.

Nr telefonu do punktu: 12 283 07 11 (czynny w godzinach pracy).

 


Aktualizacja z dnia 25 marca 2020 r.

 

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje są dostępne na poniższym plakacie.

Dodatkowo wskazujemy, że w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek ustnie.

Możesz również polubić…

Skip to content