Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacją są dostępna na stronie Starostwa Powiatowego w Krakowie: https://powiat.krakow.pl/2021/01/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/

Lista jednostek, które świadczą nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu.

Możesz również polubić…

Skip to content