Ogólnopolska kampania społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, która jest realizowana przez Agencję Reklamową Radna sp. z o. o. na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowano krótkie filmy dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Film dla uczniów klas I-III

Film dla uczniów klas IV-VIII

Możesz również polubić…

Skip to content