„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego i będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone  w godzinach 6.00-22.00.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia należy składać w terminie od  9 marca 2022 roku do 23 marca 2022 roku za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Słowackiego 20, parter pokój 4, lub mailem na adres kgumula@powiat.krakow.pl.

Osoby, których zgłoszenia wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

Karta zgłoszenia

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej PCPR w Krakowie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/03/09/opieka-wytchnieniowa-edycja-2022/

Możesz również polubić…

Skip to content