OPIEKA WYTCHNIENIOWA W POWIECIE KRAKOWSKIM

W związku z realizacją zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie „organizacji i zapewnienia opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 życia wraz z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych” informujemy o wolnych miejscach na turnusach wytchnieniowych w terminach:

Turnusy całodobowe:

od 14 do 23 października 2019 roku

Turnus dzienny:

od 01 do 10 października 2019 roku

Zadanie realizowane jest przez „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci” tel. 723 550 005.

Adresatami programu są rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz rodzice opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20. Wzór wniosku oraz ankiety można pobrać ze strony internetowej PCPR w Krakowie: www.pcpr.powiat.krakow.pl , w zakładce „aktualności”.

Możesz również polubić…

Skip to content