Opieka wytchnieniowa

Rada Powiatu w Krakowie przyjęła program „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku”. Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w okresie od 01 września do 31 grudnia 2018 roku. Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Krakowskiego. Wsparcie adresowane jest do rodziców i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, mogą skorzystać nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej. Uczestnictwo w turnusie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (Al. Słowackiego 20, tel. 12 423 47 84) , który to przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia w formie turnusu odciążeniowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia w formie turnusu odciążeniowego

Możesz również polubić…

Skip to content