Opóźnienia w wydawaniu żywności z programu POPŻ

Z przykrością informujemy, że z przyczyn całkowicie niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie oraz od Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Rząsce, rozpoczęcie wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa opóźni się o kilka miesięcy.

Odpowiednich działań związanych z dystrybucją żywności nie może rozpocząć krakowski Bank Żywności, od którego odbierana jest żywność dla naszej gminy.

Zaistniała sytuacja dotyczy całej Polski. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. (Informacja o unieważnieniu postępowania)

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. W związku z czym dostawy produktów rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

Zaistniała sytuacja jest dużym utrudnieniem dla realizatorów zadania, a przede wszystkim dla osób i rodzin korzystających z pomocy.

/przygotowano na podstawie komunikatu z Banku Żywności w Krakowie/

Możesz również polubić…

Skip to content