Ośrodek wsparcia – klub samopomocy dla osób starszych w Rząsce w roku 2020

Ośrodek wsparcia klub samopomocy dla osób starszych w Rząsce działał
w 2020 roku zgodnie z Umową w dwóch etapach od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia 2020 roku. Jak wszystkie placówki Ośrodek dwukrotnie musiał zawiesić swoją działalność
z powodu epidemii koronawirusa. Miało to miejsce od 12 marca do 31 maja 2020 roku, oraz od 16 października do 29 listopada 2020 roku.

W czasie trwania zajęć w Ośrodku prowadzone były systematycznie zajęcia w zakresie terapii prozdrowotnej. Zajęcia były prowadzone cztery razy w miesiącu po dwie godziny i miały na celu podtrzymanie sprawności fizycznej oraz kondycji zdrowotnej Uczestników. Warsztaty psychologiczne odbywały się raz w miesiącu przez 2 godziny, pomagały Seniorom zachować dobre samopoczucie oraz zapewniały wsparcie w czasie trwającej epidemii, dotyczyły szczególnie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z pandemią. Zajęcia artystyczne cztery razy w miesiącu po 2 godziny, umożliwiały Seniorom dalsze rozwijanie umiejętności scenicznych i były związane z przygotowaniem spektaklu pt. „Siądziemy z Bogiem na ławce”. Zajęcia te zawierały też warsztaty muzyczne, których celem było rozwijanie umiejętności wokalnych oraz stanowiły dobry akompaniament.
W pierwszym etapie zajęć Seniorzy w ramach terapii zajęciowej wykonali „Ikony metodą decoupage” oraz zajmowali się haftem krzyżykowym. Każdy z Uczestników wykonał wyszywankę krzyżykową oraz ikonę. Odbyły się też warsztaty informatyczne na temat korzystania z komputera i mediów społecznościowych, nie przypuszczaliśmy jak te umiejętności okażą się przydatne w późniejszym prowadzeniu zajęć.

W okresie od stycznia do marca 2020 roku, Seniorzy wzięli udział we wspólnym świętowaniu „Dnia Babci i Dziadka” z seniorami z Klubu Senior+ w Zabierzowie. Zostali też zaproszeni do Zakładu Opieki w Modlniczce, gdzie wystawili dla pacjentów spektakl pt.: „Wesele w Rząsce” już po raz siódmy z kolei.

Wznowione od czerwca 2020 roku zajęcia odbywały się w dwóch grupach z powodu obowiązujących przepisów dotyczących izolacji społecznej, co stwarzało nowe obowiązki i wyzwania dla prowadzących. Mimo trwającej epidemii w odpowiednim reżimie sanitarnym: (mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk i pomieszczeń itp.) zoorganizowano dnia 25 czerwca 2020 roku koncert pt. „Piękno, które niesie muzyka”. Piosenki w wykonaniu p. Ewy Setkowicz przy akompaniamencie p. Wasyla Semkowicz bardzo podobały się Seniorom oraz zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Z tej okazji odbyła się też wystawa „Ikon”, wykonanych przez Seniorów.

W drugim etapie działalności Ośrodka zajęcia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym od sierpnia do października. W tym czasie Seniorzy zapoznali się ze sposobem korzystania z Facebooka – podstawowe informacje oraz kilka osób założyło dla siebie skrzynki internetowe. Na zajęciach z terapii zajęciowej wykonali lampiny metodą serwetkową decopage: okazjonalny i świąteczny oraz zapoznali się z nowymi wzorami prac wykonywanych z włóczki na drutach (szale, czapki, komin prosty, opaski, pantofle, powłoczki na poduszki).

Od 30 listopada zgodnie z zarządzeniem wykorzystano profil na Facebooku w grupie „Albertyńskie anioły” oraz rozsyłano zajęcia przygotowane przez prowadzących na skrzynki meilowe będące w posiadaniu Seniorów lub osób będących z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Seniorzy indywidualnie korzystali z zajęć na terenie Ośrodka pod kierownictwem s. Krzysztofy Marii Babraj. Przez cały czas trwania zajęć w Ośrodku oraz podczas przerw kilkunastu Seniorów korzystało z ciepłych posiłków wydawanych na wynos, co było wielkim wsparciem dla nich w tym trudnym czasie. Seniorzy utrzymywali tez kontakt telefoniczny z kierownikiem Ośrodka, wymieniając informacje na temat trwającej epidemii oraz na tematy związane z zajęciami w Ośrodku, szczególnie dotyczących prac wykonywanych na drutach a zainicjowanych w ramach terapii zajęciowej. Seniorzy utrzymywali też kontakt telefoniczny między sobą, wspierając się w chwilach trudnych oraz służąc sobie nawzajem pomocą.

Należy podkreślić że trwająca epidemia dostarczyła nam nowych obserwacji i doświadczeń. Seniorzy przez trzy lata działalności Ośrodka nawiązali bardzo serdeczne i trwałe relacje, które trwały podczas pandemii i ujawniały się z jeszcze większą intensywnością. Należy też podkreślić że Ośrodek zgromadził pełną liczbę uczestników czyli 30 osób, które systematycznie brały udział we wspólnych zajęciach, wyłączając sytuacje choroby, pobytu w szpitalu, specjalistycznej rehabilitacji. To wszystko pokazuje że Ośrodek jest potrzebny a nawet konieczny
w społeczeństwie, w którym liczba ludzi starszych wzrasta bardzo intensywnie.

 

Opr. s. Krzysztofa Maria Babraj

Kierownik Ośrodka

 

Możesz również polubić…

Skip to content