Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Клуб Senior+ у Забежові запрошує на заходи між поколіннями / Klub Senior+ w Zabierzowie zaprasza na zajęcia międzypokoleniowe

Клуб Senior + у Забежові запрошує дорослих і дітей на заходи між поколіннями у березні 2022 року. Понеділок, середа та п’ятниця з 9:00 до 13:00. Рукоділля (понеділок з 9:00 до 11:00) Валяння (25.03.2022; 30.03.2022)...

Czytaj dalej...

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: zezwolenia na pobyt stały; zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1...

Czytaj dalej...
Skip to content