Podziękowania dla firmy SMA Magnetics sp. z o.o. z Zabierzowa

Dziękujemy firmie SMA Magnetics sp. z o.o. z Zabierzowa za podarowanie przyłbic ochronnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestników Klubu Senior+ w Zabierzowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach.

Obecnie przepisy nakładają zarówno na prowadzących zajęcia jak i też na uczestników obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maseczki lub też kasku ochronnego. Ten ostatni okazuje się być najbardziej praktyczny w trakcie kilkugodzinnych zajęć.

Przekazane nam przyłbice ochronne zostały zaprojektowane oraz wykonane przez pracowników R&D w SMA Magnetics.

Możesz również polubić…

Skip to content