Pomoc stypendialna dla rodzin opiekujących się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wychodząc na przeciw potrzebom rodzin opiekujących się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym utworzyło fundusz stypendialny.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Stowarzyszenie oferuje pomoc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzony został fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały zaplanowane tak, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Po analizie wniosków nawiązuje się kontakt z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski składać można do dnia 9.04.2017 roku.

Wszystkie informacje na stronie internetowej:
www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Możesz również polubić…

Skip to content