Pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ

Od kilku lat mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to wsparcie osób i rodzin potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych.

W roku 2021 pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny uzyskujące dochód nieprzekraczający 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie skontaktują się z osobami, które korzystały z tej formy pomocy w roku ubiegłym, w celu weryfikacji dochodu oraz wydania skierowania.

Wszystkie osoby, które dotychczas nie korzystały z tej formy pomocy, a które mają dochód uprawniający do świadczenia, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie (tel. 12 285 14 13; e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl).

W roku 2021 wydawanie żywności dla osób zamieszkujących w Gminie Zabierzów organizuje Parafia w Rząsce. Punkt wydawania żywności: Rząska, ul. Klubowa 2. Koordynator z ramienia Parafii: p. Paweł Kołodziejczyk, tel. 537 319 304.

Możesz również polubić…

Skip to content