Poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem. Psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie oferuje pomoc w zakresie:
Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy skierowana do ludzi przeżywających kryzysy rozwojowe lub mających trudności przystosowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.
Psychoterapia jest celowym i planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub zniwelowania zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju. Jest ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania .
Terapia małżeńska to praca nad odbudowaniem bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między małżonkami. Koncentruje się na diagnozie kryzysu w związku i konstruktywnej pracy nad konfliktami, frustracją, trudną atmosferą czy problemami seksualnymi.
Specjalistyczne badania psychologiczne
• Diagnoza i opinia psychologiczna dotycząca funkcjonowania psychicznego i neurologicznego, funkcji poznawczych, inteligencji i cech osobowości
• Diagnoza i opinia psychologiczna dot. kompetencji osobistych i zawodowych
Grupa wsparcia dla kobiet znajdujących się w kryzysie lub trudnej sytuacji rodzinnej – celem grupy jest odreagowanie emocjonalne, nawiązanie relacji z osobami doznającymi podobnych problemów, uzyskanie zrozumienia i wsparcia w grupie zapewniającej poufność i anonimowość. Dodatkowo prowadzone są warsztaty  z asertywności, budowania pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości, rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem. Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu.

Poradnictwo psychologiczne w GOPS prowadzi p. Ewa Lisowska-Kania.

Dyżur psychologa/seksuologa odbywa się w każdy wtorek.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje p. Agnieszka Przygodzka (tel. 12 285–14–13 /wew.17/) lub sekretariat (tel. 12 285–14–13 /wew.11/).

Skip to content