Poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem. Psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie oferuje pomoc w zakresie:

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy skierowana do ludzi przeżywających kryzysy rozwojowe lub mających trudności przystosowawcze. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.

Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja:

  • dla osób w różnym wieku jest celowym i planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub zniwelowania zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju. Jest ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania .
  • dla małżeństw, to praca nad odbudowaniem bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między małżonkami. Koncentruje się na diagnozie kryzysu w związku i konstruktywnej pracy nad konfliktami, frustracją, trudną atmosferą czy problemami seksualnymi.
  • dla rodziców, to poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i optymalizowaniu wsparcia, jakiego rodzic może udzielić dziecku, aby mogło maksymalnie wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Wsparcie realizowane jest w formie indywidualnych spotkań z rodzicami i w formie warsztatów grupowych.

Poradnictwo psychologiczne prowadzi p. Sławomir Woch.

Dyżur psychologa odbywa się w każdy wtorek.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje p. Agnieszka Przygodzka (tel. 12 285–14–13 /wew.17/) lub sekretariat (tel. 12 285–14–13 /wew.11/).

Skip to content