Praca dla opiekunek

W tych trudnych dniach wyjątkową opieką otoczmy tych mieszkańców naszej gminy, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności czy też po prostu wieku są zależni od pomocy innych. To z myślą o nich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze. Obecnie z tej formy wsparcia w miejscu zamieszkania korzysta 28 osób. Każdego dnia 21 Opiekunek wykonuje 88 godzin usług polegających na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak: przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i czystości w miejscu zamieszkania. Tej pracy nie można wykonać zdalnie…

Być może w najbliższych dniach osoby te będą wymagały wsparcia. Być może będzie konieczne dodatkowe wzmocnienie kadrowe.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy czują potrzebę i mają możliwość pomagania.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora usług opiekuńczych p. Piotr Nowicki: tel. 607-067 -017.

 

Możesz również polubić…

Skip to content