Profilaktyka przemocy domowej

Mamy przyjemność poinformować, iż nasz Ośrodek po raz drugi został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2016” na szczeblu gminnym.
Wniosek konkursowy złożony przez Ośrodek został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Dlatego też od września br. będzie możliwe przeprowadzenie cyklu działań profilaktycznych wśród młodzieży i dorosłych, takich jak: spotkania ze społecznością lokalną, sporządzenie diagnozy tzw. „grup ryzyka”, zajęcia w szkołach oraz konferencja podsumowująca. Powyższe działania skierowane będą do ogółu społeczności lokalnej oraz służb pomocowych. Ich celem będzie między innymi promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

Możesz również polubić…

Skip to content