Program „Czyste powietrze”

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2020 r poz.1219).

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie uprzejmie informuje, że realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty, ePUAP oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie ul. Cmentarna 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS (kliknij tutaj).

Dodatkowe informacje o procedurze wydania zaświadczenia są dostępne w zakładce „Program Czyste Powietrze”.

Możesz również polubić…

Skip to content