Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Zabierzów

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w celu uzyskania skierowania. Wydawaniem żywności dla osób zamieszkujących w Gminie Zabierzów zajmuje się Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Rząsce przy ul. Krakowskiej 19.

Dodatkowe informacje

Możesz również polubić…

Skip to content