Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Zabierzów w 2020 r.

Podobnie ja w poprzednim roku rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Zabierzów, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w celu uzyskania skierowania.
Osoby nie będące pod opieką GOPS Zabierzów proszone są o dostarczenie dokumentów potwierdzających dochód (odcinek renty/emerytury, zaświadczenie o dochodach).
Wydawaniem żywności dla osób zamieszkujących w Gminie Zabierzów zajmuje się Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Rząsce przy ul. Krakowskiej 19.

Osoby chcące uzyskać pomoc w lutym muszą zgłosić się do GOPS Zabierzów do dnia 04.02.2020 r.

Możesz również polubić…

Skip to content