Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Zabierzów

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 951,00 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania skierowania. Wydawaniem żywności dla osób zamieszkujących w Gminie Zabierzów zajmuje się Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Rząsce przy ul. Krakowskiej 19.

Osoby potrzebujące otrzymują m.in. makarony, ryż, sery, mleko, dżemy, koncentrat pomidorowy, fasola, gulasz, szynka, pasztet, olej, cukier, herbatniki. Mogą także skorzystać
z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności. Kursy mają pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
w zarządzaniu budżetem domowym.

https://www.youtube.com/watch?v=HWKoz95hTvg&feature=youtu.be

 

Możesz również polubić…

Skip to content