Informacja dla świadczeniobiorców programu „Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W gminie Zabierzów wniosek o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. przez internet za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.

Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek można będzie złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

WZÓR WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że wszelkie informacje o złożonych wnioskach oraz ich rozstrzygnięcia będą przesyłane tylko i wyłącznie z adresów: gops.zabierzow@interia.pl, gopszabierzow@interia.pl, gops_zabierzow@interia.pl oraz gops.zabierzow@adson.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content