Program „Wspieraj Seniora 2021”

W roku 2021 gmina Zabierzów kontynuuje wsparcie osób starszych w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Jest to pomoc świadczona na rzecz osób powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu w formie dokonania zakupów na zlecenie seniora. Jest to kontynuacja wsparcia świadczonego w listopadzie i grudniu 2020 r.

Zgłoszenia potrzeby wykonania zakupów art. spożywczych, leków, środków czystości seniorzy mogą dokonać telefonicznie:

bezpłatna, ogólnopolska infolinia, tel.  22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, tel.  696 836 747.

Pomoc świadczona jest według następującego schematu:

  1. Zgłoszenie potrzeby zakupów;
  2. Kontakt zwrotny ze strony pracownika GOPS w Zabierzowie
  3. Umówienie się na termin dokonania zakupu.
  4. Rozliczenie z pracownikiem GOPS świadczącym usługę.

Ważne informacje:

  1. Koszty zakupów ponosi senior .
  2. Podany powyżej nr telefonu komórkowego jest jedynym, z którego do seniora zadzwoni upoważniony pracownik i udzieli dalszych informacji o sposobie realizacji zgłoszenia.

Możesz również polubić…

Skip to content