Inne działania (2017)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Program „Asystent Rodziny”

2017

8 040,00 zł

Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2017

564 513,60 zł

 

Skip to content