Inne działania (2018)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Program „Asystent Rodziny”

2018

12 268,00 zł

Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2018

648 924,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klub Senior+ (dotacja inwestycyjna)

2018

67 976,50 zł

 

Skip to content