Tworzenie nowych środowiskowych domów samopomocy i dofinansowania istniejących (2018)


 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się dzięki postępowaniu wspierająco – aktywizującemu, poprawy życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Na ten cel, w roku 2018 gmina Zabierzów otrzymała dotację w wysokości 702 724,50 złotych.

Skip to content