Inne działania (2019)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2019

837 169,25 zł

Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klub Senior+

2019

43 496,90 zł

 

Skip to content