Inne działania (2020)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Program „Asystent Rodziny”

2020

1 700,00 zł

Program „Wspieraj Seniora”

2020

65 606,00 zł

Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2020

843 303,00 zł

Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klub Senior+

2020

43 824,00 zł

 

Skip to content