Inne działania (2021)

Nazwa zadania dofinansowanego z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych Rok realizacji zadania Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Program „Wspieraj Seniora”

2021

76 338,43 zł

Tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowania istniejących

2021

848 035,00 zł

 

Skip to content