Zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych – Klub Senior+ (2021)


Klub Senior+ w Zabierzowie został udostępniony seniorom w dniu 20 grudnia 2018 r. Jest to ośrodek wsparcia dla mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Powstanie i bieżąca działalność Klubu Senior+ w Zabierzowie jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gminy Zabierzów. W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Zabierzowie wyniósł 79 387,52 zł. Kwota 37 335,50 zł pochodziła z budżetu państwa, pozostałe środki stanowiły wkład własny gminy Zabierzów. Siedziba Klubu znajduje się w budynku gminnym przy ul. Kolejowej 11 (dawny budynek Urzędu Gminy) na pierwszym piętrze. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: dużą salę wyposażoną w meble oraz sprzęt służący do zajęć kinezyterapii, salę komputerową, szatnię, aneks kuchenny i toalety. Klub posiada schodołaz, który umożliwia osobom niepełnosprawnym pokonanie schodów na pierwsze piętro. W warunkach pracy stacjonarnej Klub zaprasza seniorów od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie (za wyjątkiem dni świątecznych) według comiesięcznych harmonogramów. Oferta Klubu obejmuje:
  1. Zajęcia kinezyterapii (aktywności ruchowej) prowadzone przez fizjoterapeutów;
  2. Zajęcia rękodzieła artystycznego (koronka klockowa, szydełkowa, haft, prace użytkowe na drutach, makrama)
  3. Zajęcia o charakterze arteterapii (plastyka, technika, muzyka)
  4. Zajęcia umysłowe (trening pamięci, gry i ćwiczenia logiczne, wykłady z różnych dziedzin nauki)
  5. Spacery i wycieczki
  6. Dostęp do komputera, ksero i skan,
  7. Podczas zajęć Klub oferuje ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.
Kierownikiem Klubu jest p. Jadwiga Kalemba – kontakt w sprawie Klubu tel. 696 836 747.  

Klub Senior+ na Facebooku

____________________________________________________________________________

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W KLUBIE SENIOR+

____________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KLUBU SENIOR+

  Powyższa informacja jest realizacją obowiązku informacyjnego ujętego w par.11 umowy nr WP-III.9421.15.3.2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zabierzów.
Skip to content